CDD Company

Alles wat je moet weten over Customer Due Diligence

Home

CDD Company is een consultancy bedrijf dat ondersteunt bij Compliance vraagstukken op het gebied Anti Money Laundering. Daarnaast ontwikkelt CDD Company op maat AML opleidingen als aanvulling op het reguliere opleidingsaanbod. 

Van FFP-er naar het optimaliseren van hypotheekprocessen bij grootbanken

Remco de Boer is eigenaar van CDD Company en heeft ruim 25 jaar ervaring in de financiĆ«le sector. In eerste instantie is veel kennis en ervaring opgedaan vanuit de “spreekkamer” als gecertificeerd financieel planner (FFP) met het klantproces. Vervolgens is de overstap gemaakt naar het inrichten van hypotheekprocessen en het optimaliseren hiervan bij grootbanken als procesmanager. De opgedane ervaring en kennis aangevuld met een Black Belt opleiding heeft geresulteerd in het snel doorgronden van processen. 

Meer aandacht voor AML Compliance vraagstukken

Met name de laatste jaren is steeds meer de aandacht verschoven naar compliance vraagstukken waarbij Anti Money Laundering centraal staat. Eerst vanuit een senior toezichthoudersol bij de AFM en later steeds meer vanuit het geven van trainingen op dit vakgebied. Dit heeft erin geresulteerd dat de huidige werkzaamheden zich voornamelijk richten op de inzet op compliance vraagstukken bij financiele instellingen.

AML opleidingsprogramma’s 

Daarnaast ontstond bij opdrachtgevers de behoefte om als aanvulling op deze compliance werkzaamheden een AML opleidingsprogramma te ontwikkelen. Hiermee werd voorzien in de behoefte om kennis maar ook vaardigheden op dit vakgebied voor medewerkers te ontwikkelen. 

AML Masterclass

Tot slot wordt naast bovenstaande werkzaamheden regelmatig een Masterclass gegeven aan AML professionals die zich verder willen verdiepen in een specifiek onderwerp. In deze masterclass komen bovenstaande aspecten terug aangevuld met eigen praktijkervaring en recente ontwikkelingen.
Casus Danske Bank

Opleidingsportaal

Guidances en FATF reports

Recente AML uitspraken